منتخب سردبیر

بیمه موتور سیکلت

بیمه موتور سیکلت

بیمه موتور سیکلت موتور سیکلت  وسیله نقلیه ای است که بیشتر از سایر وسایل نقلیه در معرض خطر قرار...

پس انداز برای فرزندان در بانک بهتر است یا بیمه؟

پس انداز برای فرزندان در بانک بهتر است یا بیمه؟

پس انداز برای فرزندان در بانک بهتر است یا بیمه؟ در همه ی خانواده ها، تولد یک عضو جدید...

استارت آپ بیمه

استارت آپ بیمه

استارت آپ بیمه در طی چندسال اخیر که شاهد افزایش اشتیاق و گرایش به کارآفرینی، و به موازات آن...

پس انداز برای فرزندان در بانک بهتر است یا بیمه؟

پس انداز برای فرزندان در بانک بهتر است یا بیمه؟ در همه ی خانواده ها، تولد یک عضو جدید ، اتّفاقی شیرین و...

بیمه بدنه

بیمه بدنه چیست؟ بیمه ی بدنه یکی از انواع بیمه است که داشتن آن بعد از بیمه ی شخص ثالث برای دارندگان خودرو...

بیمه شخص ثالث (بخش دوم)

  . اگر بیمه نامه ی شخص ثالث به موقع تمدید نشود چه پیامدهایی دارد؟ ۱- توقیف خودرو در صورتی که خودروی فاقد...

بیمه شخص ثالث ( بخش اول )

  بیمه ی شخص ثالث یکی از ضروری ترین انواع بیمه است که بیشتر مردم با آن آشنایی دارند.دلیل این امر،گذشته از کارایی...

بیمه آسانسور

بیمه آسانسور   بیمه آسانسور یکی از زیر شاخه های بیمه نامه های مسئولیت است؛ که در زمان صدور به عنوان بیمه مسئولیت...

بیمه مستمری بانوان (بیمه ملت)

بیمه مستمری بانوان (بیمه ملت)   .بیمه ملت به عنوان شرکت پیشرو در طراحی و ارائه بیمه های زندگی و مستمری نسبت به...